Účastnili jsme se tendru na nový hotel v Hradební ulici.